Nawigacja

Artykuły: Wykłady PDF

ODKUPIENIE - Łódź, 19.08.2017r.
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! Ga 5,1
Odkupienie już nastąpiło. Odkupienie zostało dane od Ojca za darmo w akcie miłosierdzia. Prostota Odkupienia jest taka, że Jezus Chrystus nas odkupił, i w żaden sposób my się do tego nie dołożyliśmy.


Pobierz plik

ZRODZENI Z DUCHA - Łódź, 28.07.2017r.
Uwierzyłem, i jestem pewny i przekonany, że Chrystus swoją drogocenną Krwią mnie oczyścił. I nie ma już starego człowieka - jestem nowy. Zrywam z przeszłością, odcinam linę świata starego, nie mam powrotu, burzę most, spalony most, nie ma już nic. Nie mam powrotu - jestem już po stronie światłości. Nie mam powrotu - i nie wołam: kto mi rzuci linę? Tylko cieszę się nowym życiem. Nie ma już starego człowieka. Jestem już po stronie chwały, łaski. Ale nie dlatego, że jestem dobry, tylko dlatego, że do chwały i łaski pociągnął mnie Ten, który drogocenną Krwią mnie odkupił.

Pobierz plik

WOLNOŚĆ JEST DAREM BOGA DLA NAS - Łódź 01.08.2017r.
Ga5,1: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!” Wiara jest to wolność. Dlatego cieszmy się z wolności i dążmy do wolności, ponieważ wolność jest darem dla człowieka. Wolność jest darem Chrystusowym dla nas, darem Boga dla nas. Wolność już jest dzisiaj. Nie starajmy się jej szukać gdzie indziej, bo ona już jest w nas, ponieważ jesteśmy Odkupieni.

Pobierz plik

CIAŁO NASZE MA SIĘ STAĆ PRZYBYTKIEM BOGA - Łódź, 22.07.2017r.
Synowie Boży przyszli, aby przybytek ziemski – ciało, któremu zostało obiecane miłosierdzie i oglądanie chwały Bożej, aby stało się przybytkiem Boga Żywego. To co na dole - czyli ciało człowieka, ciało jęczącego stworzenia przeznaczone jest do tego, aby stało się przybytkiem Boga, i żeby to co śmiertelne zostało wchłonięte przez życie i żyło.

Pobierz plik

ON TO Z POLECENIA OJCA UCZYNIŁ NAS WOLNYMI I WOLNYMI JESTEŚMY - Łódź, 08.07.2017r.
On to z polecenia Ojca uczynił nas wolnymi i wolnymi jesteśmy i nie możemy w żaden sposób negować tej wolności. Z całą mocą rozszerzajmy wolność Chrystusa, wolność, która od Niego pochodzi i wszem i wobec radujmy się tą wolnością, która pochodzi od samego Chrystusa, bo miasto zbudowane na górze nie może być zdobyte i nie może się ukryć.

Pobierz plik

ŚWIĘTYMI JESTEŚCIE BO JA JESTEM ŚWIĘTY - Łódź, 20.06.2017r.
Czyż nie jest to prawda, że Chrystus nas odkupił? Chrystus wszystkich ludzi odkupił, tylko jedni w to wierzą, a inni w to nie wierzą. Jaka to jest potężna wiara - uwierzyć Jezusowi Chrystusowi, że uwolnił nas od grzechów, że ich nie mamy. Ale nie mamy ich, kiedy On w nas jest. A kiedy wierzymy, to On w nas jest. Więc, gdy mamy cały czas Chrystusa, nie możemy mieć grzechów, ponieważ On nie jest grzeszny. Bóg nie ma w sobie grzechów, Bóg nie grzeszy. I dlatego św. Piotr mówi, Chrystus mówi: Świętymi jesteście, bo Ja jestem święty”.

Pobierz plik

OTO JA, POŚLIJ MNIE - Murzasichle, Grudzień 2016r
Iz 6, 8: I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»

Pobierz plik

SUMIENIE TO MY JESTEŚMY - Łódź, 27.05.2017r.
My jesteśmy sumieniem. Tam gdzie my jesteśmy - jest sumienie. I tam gdzie sumienie – my. A sumienie to my. I nie możemy traktować sumienia jako coś co w nas działa. Sumienie samo nie działa, ono bez nas nie żyje. Sumieniem jesteśmy my – nasze postępowanie. Więc musimy postępować zgodnie z Chrystusem Panem, który uwolnił nas od złego postępowania odziedziczonego po przodkach.

Pobierz plik

NIEZDOLNI DO ŻYCIA W BOGU Z ŻYWOTA MATKI - Łódź, 13.05.2017r.
Są trzebieńcy, którzy są wytrzebieni z żywota matki, są trzebieńcy, którzy są w wytrzebieni z żywota ojca, i przez ludzi. Trzebieńcy to są tacy, którzy nie potrafią się wznosić, ponieważ nie potrafią wierzyć, dlatego, że zostało im to zabrane, w sensie tym, że matka i ojciec obciążyli ich swoimi grzechami. Dzieciństwo czy dziecięctwo ich zostało zniszczone, złamane. Zostali wytrzebieni. Nie są zdolni do podjęcia wzrostu duchowego. Nie są zdolni do własnego życia w Bogu.

Pobierz plik

SUMIENIE - Łódź, 29.04.2017r.
Sumienie nasze należy do nas i do nas należy, aby dbać o sumienie.
Św. Jan Paweł II: Jest ono naszym wewnętrznym przewodnikiem i jest także sędzią naszych czynów. Jakże ważne jest więc, aby nasze sumienia były prawe, aby ich osądy oparte były na prawdzie, aby dobro nazywały dobrem, a zło - złem. Aby - wedle słów Apostoła - umiały "rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe"


Pobierz plik

PEWNOŚĆ ISTNIENIA BOGA - Dar bojaźni Bożej - Łódź, 01.04.2017r.
Czym jest dar Ducha Świętego – bojaźni Bożej? Nie jest on związany w ogóle z lękiem. On jest związany z pewnością. Dar bojaźni Bożej - pewność istnienia Boga. I ta pewność istnienia Boga daje nam udział: w Jego mądrości, w Jego rozumie, w Jego radzie, w Jego męstwie, w Jego umiejętności w Jego pobożności. Dlatego bojaźń Boża nie jest związana z lękiem. Bojaźń Boża to jest pewność obecności żywego Boga. Bojaźń Boża jest to obecność, jest to współistnienie.

Pobierz plik

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA W BOGU - Łódź, 18.03.2017r.
Panie Boże, Ojcze mój, ja tą drogą idę tak prosto, sprawnie i pewnie. Nie rozglądam się, ale idę pewnie za Tobą, za Twoim celem, celem który mi ukazałeś. Idę tak pewnie dlatego, bo ja wiem, że Ty usunąłeś wszystkie przeszkody, które były na mojej drodze, wcześniej niż ja je zobaczyłam. Wyrównałeś pagórki i zasypałeś doły, abym szła równo - ja jestem pewna tego. Ponieważ ja nie muszę myśleć jak będę wchodzić na pagórek, jak ominę dół, jak ominę kamień, bo ja wiem, że Ty już go usunąłeś i ja jestem tego pewna.

Pobierz plik

DNA i epigeny - Łódź, 18.02.2017r.
J 1,1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
Bóg stworzył wszystko, więc Słowo jest przyczyną istnienia, a jednocześnie w Słowie jest zapisany kształt wszystkiego. Spójrzmy na inną rzecz: w DNA jest zapisany kształt wszystkiego. Więc Słowo w Duchu Bożym, w światłości Bożej, w samym Bogu jest Słowem, które jest mocą istnienia. Im bardziej zbliża się do tych planów ziemskich, staje się także Słowem, jest Słowem, tylko przyjmującym coraz bardziej konkretną formę.


Pobierz plik

SKAZANIE NA BOGA - Łódź, 04.02.2017r.
Człowiek ma w sobie zalążek natury duchowego istnienia. Tylko musi pozwolić się tej naturze, temu zalążkowi się wydostać. Nie jest w stanie tego zalążka sam wydobyć, sam ukierunkować, powiedzieć dokąd ma zmierzać. Może zrobić tylko jedną rzecz, może tylko przestać przeszkadzać. Ale on nie wie jak przestać przeszkadzać. MOŻE TYLKO SIĘ SKAZAĆ NA BOGA. Skazać się na Boga oznacza: pozbyć się swojej wolnej woli, pozwolić, aby: Bóg myślał naszymi myślami, kochał naszym sercem i pragnął naszą duszą.

Pobierz plik

CAŁOŚĆ CZŁOWIEKA - Łódź, 10.01.2017r.
Jak różnie toczy się świadomość w jednym człowieku, w zależności od tego - czy kieruje się rozumem, czy kieruje się uczuciem. Jest jeden człowiek podzielony na dwie części. Oni dwoje są jednym - jedną naturą - całością, językiem duszy i świadomością rajską. Mówi Jezus Chrystus: jesteście jednym, a cóż uczynicie , gdy staniecie się dwojgiem, ile zniesiecie?

Pobierz plik
Wygenerowano w sekund: 0.04
1,705,610 unikalne wizyty